Tunay At Ligtas Ba Ang IsMyGirl?

Sa puntong ito sa iyong paghahanap ng mga platapormang pangadulto, mapagtatanto mong ang IsMyGirl ba ay tunay o hindi. Sa libu-libong mga aktibong modelo araw-araw, at halos kalahating milyong mga tagasunod sa aming Instagram, at sa mga magazines, masasabi naming ligtas ang IsMyGirl at sa aabot pang kapanahunan. Ang tagapagtatag ng IsMyGirsl ay isang pinakamahusay, at dekada na sa industriyang ito. Kung ikaw ay nag-aalinlangan pa,  nandito ang lahat ng gusto mong malaman patungkol sa IsMyGirl . SIMULAN MO NG KUMITA NGAYON Ang IsMyGirl ay iba sa ibang mga plataporma sapagkat may sampung paraan upang makahanap ng pera. Pwede kang kumita ng pera sa paraang pagbenta ng mga bidyong iyong narekord, at sa pagla-live cam sa kung kailan mo gusto. Ang pinakamagandang parte sa IsMyGirl ay inihahayag nila ang mga modelo sa  napakalaking madlang taga-subaybay … Kaya mong gumawa ng iba’t ibang pamamaraan ng mapagkikitaan. Wala ka nang gagawin kundi ay ang hintaying mapuno ng mga perang maide-deposit direkta sa bank account mo, katumbas sa iyong puhunang pagsisikap. Isang malaking panalo iyan… Hindi lamang ito puro salita. Makikita mo ang mga matagumpay at maunlad na mga modelong katulad ni Irish Tan, Misty Mason, at Gucci Blue. Sa katunayan, si Misty ay nagkakaroon ng mahigit kumulang  400 libong tagasunod sa Instagram , and sa iba pang platapormang kaniyang napili… Ang problema rito ay palagi kang nakakarinig ng mga platapormang katulad nito. Sikat man sila, ngunit ‘di  KA  nila tutulungan. Kung hihintayin mo pang pag-uusapan ng karamihan ang IsMyGirl, baka huli na ang lahat… SALI NA BAGO PA MAN ITO PUMATOK Ngayon ay ang pinakamainam na oras upang sumali sa IsMyGirl bago pa man magsilipatan ang mga nasa ibang plataporma. Sa sandaling makita ng lahat kung gaano kainam ang kitaan, sigaradong madami ang papasok bilang modelo sa platapormang ‘to…. Para sa akin, nakikita ko na ang mga gantong mga bagay halos bawat oras. Iiba ang mga patakaran at marami ang lilipat sa iba’t ibang mga plataporma, at ang mga bagong lipat na mga taga-subaybay ay manonood sa mga  sikat na modelong  nandyan na sa plataporma. Hindi mo bang gustong maging isa sa mga tanyag at pinakamataas na modelong makikinabang sa mga dayong lilipat sa platapormang ito? Napakadaling mag simula sa IsMyGirl. Mag sign-up, magpakita ng ID at inaaring social media, aaprobahan, at magsimulang kumita. Kapag naranasan mo nang sumali sa ibang plataporma, alam mo na ang mga paraan. Ngayon ang panahon upang mag simula. ‘Wag ng patatagalin pa. Ano ba ng mawawala sa iyo? Dahil ngayon, ito ang mga pwede mong pagpipilian: Wala kang gagawin, at pagtantuhan kung ano ang pweding gawin upang makakita. Pumasok sa mga platapormang bibigyan ka nang kaunting pera, at ‘di ka tutulungang magpalago. Mag sign-up na ngayon at mag simulang kumita ng malaking halaga ng pera kada buwan ng halos walang gagawin. ANO PA ANG HINIHINTAY MO? May seguridad ba ng IsMyGirl? Oo! Hindi kalang bibigyan ng pahintulot ng gawin ang pagge-geoblock ng mga lugar sa pamamagitan ng pag e-mail sa mga suporta ng website, pero pwede mo ring harangan o ma-block ang mga gumagamit ayon sa gusto mong i-block. Nagbibigay din sila ng proteksyon sa mga nilalaman ng iyong pahina kung sakaling ito ay lalabas sa internet. Hanggat patuloy ang pagbabayad, siguradong babayaran ka ng IsMyGirl sa tamang oras, walang labis walang kulang. Upang matuto nang higit pa tungkol sa IsMyGirl basahin ang isang buong pangkalahatang ideya at pagsusuri ng plataporma,  pindutin ito . Kung interesado kang sumali sa IsMyGirl,  pindutin mo lang ito para makapag-sign up  at magsimulang kumita.